loading...
SS-5H-01CB/UT
智能平台式绷缝机
SS-500-01DA
直驱自动剪线高速绷缝机
SS-500-05CB/D
直驱上花边松紧用绷缝机(带刀)
SS-500-08C/UT
直驱高速裤耳机(自动断带)
SS-6H-01CB/UT
电脑自动剪线筒式绷缝机
SS-600-01DA
直驱自动剪线小方头高速绷缝机
SS-600-33AC/UT
直驱右切刀自动剪线绷缝机
SS-600-35BB/UT
直驱左切刀自动剪线绷缝机
SS-62G-01MS/D
直驱曲臂式四针六线拼缝机
SS-1500-156M/UT(Basic style)
高速自动剪线筒式绷缝机
SS-1560-156M/UT(Long arm)
高速自动剪线筒式绷缝机
SS-2700-01CB/UT
直驱气动剪线高速细筒式绷缝机
SS-2800-01CB/UT
直驱气动剪线高速细筒式绷缝机
SS-500D-03
直驱绷缝机(三合一)
SS-7H-01CB/UT
智能平台式绷缝机(步进电机)